Strona głównaUsługi prywatneUsługi na umowę z Narodowym Funduszem ZdrowiaKontaktDojazd

Rejestracja wizyt telefonicznie lub online.

Usługi » Usługi prywatne
  • Ogólne
  • Inne
  • USG
  • Kardiologia
USŁUGI OGÓLNE
Lp.USŁUGA
1.Porada lekarska udzielona pacjentowi nie ubezpieczonemu
2.Wizyta domowa udzielona pacjentowi nie ubezpieczonemu
3.Orzeczenie dla celów sanitarnych z wpisem do książeczki
4.Orzeczenie lekarskie z zakresu medycyny pracy (dopuszczające pracownika do pracy na określonym stanowisku - dotyczy stanowisk pracy bez narażenia na czynniki szkodliwe)
5.Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych instytucji celem uzyskania świadczeń rzeczowych lub pieniężnych (za wyjątkiem Opieki Społecznej)
6.Zaświadczenie lekarskie kwalifikujące zdolność do dalszej nauki lub celem dalszego doskonalenia zawodowego (przy kontynuacji nauki bezpłatnie)
7.Sporządzenie kserokopii lub wydruku dokumentacji lekarskiej z potwierdzeniem „za zgodność z oryginałem” (jedna strona A4, druk nie nadzorowany)
8.Epikryza + ksero dokumentacji z potwierdzeniem „za zgodność z oryginałem”
9.Zaświadczenie lub orzeczenie lekarskie wydane dla celów podjęcia pracy za granicą (orzeczenie wydajemy w języku polskim, dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego)
10.Orzeczenie lekarskie dla kandydatów na kierowców (badanie lekarskie na „amatorskie” prawo jazdy)
11.Orzeczenie lekarskie dla kierowców zawodowych
12.Orzeczenie lekarskie z zakresu medycyny pracy (dopuszczające pracownika do pracy na określonym stanowisku - dotyczy stanowisk pracy bez narażenia na czynniki szkodliwe)
13.Porada ortopedyczna
INNE USŁUGI MEDYCZNE
Lp.USŁUGA
1.Pobieranie krwi w terenie
2.Wizyta pielęgniarki w domu chorego
3.Pomiar ciśnienia tętniczego
4.Podłączenie kroplówki
5.Iniekcja domięśniowa lub podskórna
6.Wydanie zaświadczenia lekarskiego
7.Opatrunek na ranę
8.Inhalacja
PRACOWNIA USG
Lp.USŁUGA
1.USG jamy brzusznej u dorosłych i dzieci
2.USG tarczycy
3.USG stawów biodrowych u niemowląt
NIEINWAZYJNA DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA
Lp.USŁUGA
1.Porada kardiologiczna
2.Badanie echokardiograficzne serca  (echo - USG - UKG)